vuquyen22's latest activity

 • vuquyen22
  vuquyen22 đã đăng chủ đề mới.
  Kiểu dáng: - Hiểu được tầm quan trọng của việc quảng bá thương hiệu qua đồng phục, ngày nay rất nhiều doanh nghiệp đã chú trọng hơn đến...
 • vuquyen22
  vuquyen22 đã đăng chủ đề mới.
  Kiểu dáng: - Bạn muốn khách sạn của bạn đông khách, tăng doanh thu đồng thời khách sạn của bạn phát triển mạnh thì lễ tân khách sạn...
 • vuquyen22
  vuquyen22 đã đăng chủ đề mới.
  Kiểu dáng: - Đồng phục y tá là nét đặc trưng của mỗi bệnh viện. Đến bệnh viện chúng ta có thể dễ nhận ra đội ngũ nhân viên y tá nhờ vào...
 • vuquyen22
  vuquyen22 đã đăng chủ đề mới.
  Kiểu dáng: - Trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng khách sạn thì phong cách phục vụ của nhân viên đóng vai trò rất quan trọng, nếu như...
Top